999รถบ้านสุวิทย์ ถูกและดี ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลจุฬาฯ

ซื้อรถกับ 999รถบ้านสุวิทย์ ฤูกและดีได้ทั้งรถได้ทั้งบุญ ยอดบริจาครวม 69,999 บาท

Continue Reading

999 รถบ้านสุวิทย์ คืนกำไรให้สังคม

ซื้อรถกับ 999 รถบ้านสุวิทย์ ได้ทั้งทำบุญและรถไปขับ 999 รถบ้านสุวิทย์ ได้หักรายได้ส่วนหนึ่งของรถแต่ล่ะคันที่ลูกค้าได้ออกรถไปแล้ว นำมาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงิน 39,999 บาท

Continue Reading