999 รถบ้านสุวิทย์ คืนกำไรให้สังคมซื้อรถกับ 999 รถบ้านสุวิทย์ ได้ทั้งทำบุญและรถไปขับ


999 รถบ้านสุวิทย์ ได้หักรายได้ส่วนหนึ่งของรถแต่ล่ะคันที่ลูกค้าได้ออกรถไปแล้ว


นำมาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงิน 39,999 บาทLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *